Category: Semănători de prășitoare

Posts related to Semănători de prășitoare

VEGA 8 PROFI SEMĂNĂTOARE DE PRECIZIE PENTRU ORICE CONDIȚII ȘI TEHNOLOGII Semănătoare pneumatică VEGA 6 PROFI purtată cu cadru telescopic destinată pentru însămânțare de precizie cu tehnologie de pregătire minimă sau tradițională. Asigură însămânțarea de porumb, floarea soarelui, soia și alte culturi prășitoare cu aplicarea concomitentă a îngrășămintelor minerale și tasarea terenului pe rândurile semănate. SEMĂNĂTOAREA VEGA 6 PROFI – TRACTATĂ

Datorită acestui tip de cuplare la tractor, această semănătoare poate fi cuplată la tractoare de la 90 C.P., ceea ce asigură un consum mai mic de combustibili în comparație cu produse similare.

Datorită faptului că ventilatorul, este montat pe sistemul de cuplare / transport, sunt excluse cazurile de rupere a arborelui cardanic la întoarceri, de asemenea nu este necesară oprirea prizei de putere ceea ce exclude pierderea de semințe și micșorează timpul destinat întoarcerii utilajului.

SISTEM DE INFORMARE / AVERTIZARE

Dispozitivul asigură controlul și memorarea parametrilor de semănat, ceea ce asigură posibilitatea corectării rapide a normelor unde este cazul.

SISTEM ELECTRO [...]
VEGA 6 PROFI TELESCOPICĂ SEMĂNĂTOARE DE PRECIZIE PENTRU ORICE CONDIȚII ȘI TEHNOLOGII Semănătoare pneumatică VEGA 6 PROFI purtată cu cadru telescopic destinată pentru însămânțare de precizie cu tehnologie de pregătire minimă sau tradițională. Asigură însămânțarea de porumb, floarea soarelui, soia și alte culturi prășitoare cu aplicarea concomitentă a îngrășămintelor minerale și tasarea terenului pe rândurile semănate. 0-30 grade

Reglare a unghiului de atac

7,2 ha/oră

Productive de până la

20 grade

Design original de ascuțire a discuri

90 cp

Clasa de tracțiune a tractoarelor de la

AVANTAJE (LA ECHIPAREA SEMĂNĂTORII CU ACȚIONARE ELECTRICĂ) Creșterea productivității prin posibilitatea creșterii vitezei de lucru până la 15 km/oră fără a afecta calitatea procesului de lucru Creșterea preciziei și diapazonul de reglaj al normei de semănat. Acționarea electrică permite reglarea diferitor norme de semănat într-un diapazon larg pentru anumite culturi. Scăderea costurilor cu sămânța de până la 3.000 euro pe an (calculat la o suprafață de 1.000 ha) dat [...]
    Back to top