Încărcător frontal

1. Hidroacumulatorul este destinat:

  • pentru eliminarea suprasarcinilor pe sistemul hidraulic al tractorului în timpul funcționării încărcătorului cu sarcină maximă;
  • pentru stabilizarea presiunii în sistemul hidraulic al încărcătorului;
  • pentru prelungirea duratei de viață a elementelor sistemului hidraulic.

FORTIS 1600 – încărcător frontal destinat pentru:

  • încărcare și descărcare de produse agricole, baloți, fân, paie;
  • încărcare  căpițe de fân, paie, masă din tulpini şi frunze de porumb, de floarea-soarelui și de alte culturi tehnice în mijloace de transport;
  • aranjatul baloților;
  • încărcare de cărbune, pietriș, nisip, furaje, gunoi de grajd, îngrășăminte, cereale;
  • manipulare de mărfurilor în ambalaj și cu bucata, la executarea lucrărilor de construcție și montaj.

 

Sistemul hidraulic al încărcătorului funcționează de la distribuitorul hidraulic al tractorului conectat cu ajutorul furtunelor de înaltă presiune la încărcător.

5. Comanda. Pentru a asigura un maxim de confort se pot utiliza sistem electro-hidraulic, în care elementul de comandă un controller (joystick) cu un buton. Utilizarea acestui sistem necesită funcționare ireproșabilă a sistemului electric al tractorului.

Destinația funcțională a joystick-ului:

  • închiderea/deschiderea cleștelui de baloți;
  • închiderea sau deschiderea cupei;

mișcarea brațului încărcătorului în sus/jos.

Distribuirea sarcinii pe axă. Sarcina maximă cade pe roțile din față ale tractorului. Pentru transportul de materiale în cupa pe distanțe lungi, la partea din spate a tractorului trebuie să fie atașată o contragreutate, umplută cu balast.

Tip   Frontal
Capacitate maximă de ridicare kg 1 600
Presiune de lucru МPа 16
Acționare   De la sistem hidraulic al tractorului
Productivitate    
– la încărcare a nisipului cu cupa t/oră 55
– la aranjatul baloților t/oră 17
– la aranjatul căpițelor t/oră 22
– la încărcarea gunoiului de grajd,
a furajelor
t/oră 50
Sarcina nominală:    
– clește de baloți kg 600
– clește de furaj kg 650
– cupa kg 950
Unghiul principal de descărcare a cupei grade 37°±3°
Păstrarea încărcăturii, cel puţin % 99,5
Masa:    
– a încărcătorului kg 620±3%
– a contragreutății și balastului kg 650±3%
Masa sumară a contragreutății și
balastului
kg 820±3%
Masa:    
– cleștelui de baloți kg 220±3%
– cleștelui pentru furaje kg 320±3%
– cupei kg 200±3%
Clasa de agregare t. s. 1,4
Înălțimea de ridicare mm 4000
Înălțimea de încărcare a cupei mm 3070
Înălțimea de montare a încărcătorului
pe tractor
mm 1650
Capacitatea cupei m3 0,57